Close Menu

Disclaimer

Bevestigingstechniek HELMA B.V., gevestigd te Haarlem, ingeschreven bij de K.v.K. te Amsterdam onder nummer 34092703.
BTW nummer: NL803907503B01

Bevestigingstechniek HELMA B.V.
Jan van Geunsweg 18
2031 BD HAARLEM

Nederland

Tel.: 023 5319386

Fax.: 023 5322016

web: www.helma-online.nl

HELMA B.V. stelt de inhoud van deze internetsite met grote zorgvuldigheid samen en zorgt ervoor dat deze actueel blijft. De informatie op de website dient niettemin enkel als niet bindende algemene informatie en kan op geen enkele wijze gedetailleerde individuele raadpleging vervangen.

HELMA B.V. kan geen garantie geven voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de informatie op deze website of de storingsvrije toegang garanderen. Ook bij verwijzingen (links) vanaf de internetsite van of naar derden neemt HELMA B.V. geen enkele verantwoording betreft de inhoud van de gelinkte sites.

Door de webpagina van HELMA B.V. te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Voor het aanbod van derden kunnen afwijkende regels gelden, voornamelijk met betrekking tot de gegevensbescherming. HELMA B.V. sluit zijn aansprakelijkheid uit in diens aanbiedingen en prestaties.

Verder sluit HELMA B.V. zijn aansprakelijkheid betreffende de dienstverlening, in het bijzonder het downloaden van bestanden, die door HELMA B.V. worden aangeboden, uit voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

Gegevensbescherming

Alle op de HELMA B.V. website verworven persoonsgegevens zijn uitsluitend bedoeld voor het aanbieden van individuele steun, het overbrengen van productinformatie of het overbrengen van speciale service aanbiedingen. Nimmer zullen uw gegevens verhandeld of doorgegeven worden aan derden. HELMA B.V. verzekert u dat uw gegevens volgens de geldende wettelijke gegevensveiligheid verordening vertrouwelijk worden behandeld.

© HELMA B.V.

Alle rechten voorbehouden. Teksten, afbeeldingen, grafieken, animaties, downloads en video’s van de HELMA B.V. website zijn net als de lay-out van de HELMA B.V. website beschermt met auteursrechten en andere beschermingsrechten.

De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doelen gekopieerd, verspreid, veranderd of toegankelijk gemaakt worden voor derden omdat de HELMA B.V. website afbeeldingen bevat die van eigen onderwerp/fotografie zijn en deze zijn met auteursrecht beschermd.

Als gebruiker van de website zal u HELMA B.V., diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Voor op/aanmerkingen betreft de website kunt u contact opnemen met onze webmaster webmaster1@helma-online.nl